En blogg om säkerhet och trygghet – i dag och i morgon

Läs mer »

Räddningstjänst på entreprenad?

Fjorton år har hunnit passera sedan lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) – LSO – och förordningen (SFS 2003:789) trädde i kraft. LSO, som……

Populära

(O)säker julhandel?

Julen närmar sig och det är högsäsong inom handeln. Hushållen är köpstarka och försäljningstillväxten under december spås landa på 78,5 miljarder kronor (tre procent). Men…

Uppkopplat i all ära – men till vilket pris?

SAKERNAS INTERNET (från engelskans The Internet of Things) är samlingsbegreppet på uppkopplade föremål och innebär en fantastisk möjlighet för oss människor att vara mer mobila,…

Prata med bönder på bönders vis

Efter mer än 20 år inom säkerhetsindustrin blir jag förvånad över att samma frågeställningar som jag mötte då, fortfarande kommer upp i olika sammanhang: Hur…

Så här sätter du stopp för olyckor och intrång!

Många gånger förundras jag över hur dåligt förberedda vi är på att förutse det oförutsedda. Vi lunkar på i vår vardag och är förvissade om…