Månad: december 2017

(O)säker julhandel?

Julen närmar sig och det är högsäsong inom handeln. Hushållen är köpstarka och försäljningstillväxten under december spås landa på 78,5 miljarder kronor (tre procent). Men…

Uppkopplat i all ära – men till vilket pris?

SAKERNAS INTERNET (från engelskans The Internet of Things) är samlingsbegreppet på uppkopplade föremål och innebär en fantastisk möjlighet för oss människor att vara mer mobila,…