En blogg om säkerhet och trygghet – i dag och i morgon

2017-10-03

Trygghet är inte bara en rättighet. Det är också ett gemensamt ansvar. Med nyöppnade Securitasbloggen vill vi sätta sökarljuset på tankar och idéer om säkerhet i såväl det stora som i det lilla perspektivet. Vad utmärker säkerhetsteknik i dag och hur kommer morgondagens medborgare att vilja säkra upp samhället, sina hem och företag? Följ Securitasbloggen och bidra gärna till diskussionen.

Securitas