Månad: februari 2018

Framgången ligger i mångfalden

Dagens globaliserade värld där människor och varor förflyttas över landsgränser, för med sig det positiva att samhällen utvecklas och förändras. En öppnare värld där kulturer…