Att skydda det skyddsvärda

2018-03-09

SÄKERHETSPOLISEN (Säpo) KONSTATERADE NYLIGEN  att uppmärksamheten och fokus på säkerhetsskyddsfrågor har ökat. Allt fler myndigheter vänder sig med sina säkerhetsskyddsfrågor till Säpo som under 2017 gjorde närmare dubbelt så många registerkontroller åt myndigheter jämfört med för två år sedan. Vidare slår de också fast att sårbarheten i vårt samhälle ökar och att vi har ett nytt normalläge att förhålla oss till, något som ställer stora krav på myndigheter och andra verksamheter att skydda det mest skyddsvärda.

Hur ser säkerhetsskyddet ut i din verksamhet och i vilken omfattning jobbar ni med att skydda det skyddsvärda?

Vår egen verksamhet har många skyddsvärden men de mest uppenbara är våra kunder och våra medarbetare. Säkrar vi medarbetarna, säkrar vi även kunderna. Vägen till säkra medarbetare börjar redan under rekryteringsprocessen men måste givetvis underhållas – dels med kontinuerlig kommunikation och utbildning i säkerhetsskydd, dels genom att vara lyhörd inför hur kollegorna mår och uppmärksamma beteendeförändringar.

MED STÖRSTA SANNOLIKHET har du under säkerhetsgenomgången inför en flygning hört kabinpersonalen rekommendera att du tar på dig din egen syrgasmask innan du hjälper medpassagerarna. På samma sätt måste ett auktoriserat bevakningsföretag ha ett gott säkerhetsskyddsarbete på plats innan det kan ta hand om andras skydd. Kärnan är ett välutvecklat internt säkerhetsskydd av noga avvägda och genomförda analyser som leder fram till metoder och rutiner för att identifiera och skydda det skyddsvärda.

Kvinnlig skyddsvakt från Securitas står utanför skyddsobjekt.

Vägen till säkra medarbetare kräver bland annat bakgrundskontroller under rekryteringsprocessen – något som kan tyckas vara självklart men som ofta reduceras till sökningar på nätet eller i sociala medier. För att få en bra bild av en eventuellt blivande medarbetare krävs rätt metodik och en djupare kontroll. En genomtänkt bakgrundskontroll gör det dessutom möjligt att rikta intervjun åt ett visst håll och att skaffa sig den kännedom om personen som behövs för att under samtalet kunna se om det finns indikationer på sårbarhet hos honom eller henne. När det kommer till anställda i ett auktoriserat bevakningsföretag, omfattas de av länsstyrelsens återkommande registerkontroller; har man utöver det en säkerhetsklassad tjänst – exempelvis som skyddsvakt på ett skyddsobjekt, det vill säga ett område eller en anläggning med förstärkt skydd – ställs man inför ingående säkerhetsprövningssamtal och ytterligare registerkontroll.

MINST LIKA VIKTIGT är hur pass säkerhetsmedveten, lyhörd och vaksam den enskilde medarbetaren är. Att vara medveten om hotbilder, omvärlden och det säkerhetspolitiska läget kan bli avgörande för hur man reagerar på hot eller avvikelser i normalbilden.

VÄRLDEN KRYMPER och digitaliseringen och den internationella samverkan ökar. Vi står, kort sagt, inför ett nytt normalläge. Har ni koll på era skyddsvärden och vad som behövs för att skydda det skyddsvärda i er verksamhet?

ArbetsgivareOmvärldsanalysSecuritas