Framgången ligger i mångfalden

2018-02-01

Dagens globaliserade värld där människor och varor förflyttas över landsgränser, för med sig det positiva att samhällen utvecklas och förändras. En öppnare värld där kulturer och erfarenheter blandas leder till en större mångfald och den dynamiska mångfalden tillför i sin tur nya idéer och perspektiv. Attraktiva arbetsgivare tar vara på olikheterna och ser till att gynna kreativitet och utveckling.

SÄKERHETSBRANSCHEN I SVERIGE sysselsätter i dagsläget tusentals människor och bidrar därför varje dag till integration och arbetsmöjlighet för många unga – ofta första eller andra generationens invandrare. Säkerhetsföretagen har uppdrag inom snart sagt alla områden i vårt samhälle, varför kulturella och språkliga kunskaper ofta är ovärderliga. Flertalet studier och undersökningar visar på att just företag som tar mångfaldsarbetet på allvar och är öppna för olikheterna, tenderar att vara mer framgångsrika och lönsamma. Sverige har i många avseenden kommit långt i sitt integrationsarbete men fortfarande återstår mycket att göra.

Hamnskyddskontrollant från Securitas i Stockholms hamn

I SAMMA STUND som mångfalden växer sig starkare, utmanas den av helt andra krafter. Just därför är det viktigt att arbetsgivare står upp och visar på styrkan i blandade grupper. Många stora framgångsrika företag har sin hemvist i Sverige; vore det då inte på sin plats att det integrationsarbete som görs här lyfts fram och sprids? Givetvis är inte allt på plats ens hos oss som faktiskt jobbar med det här; den kulturella bredden är stor inom säkerhetsbranschen, ja, men som arbetsgivare har vi fortfarande mycket att utveckla. Ta till exempel det faktum att samtidigt som fler och fler kvinnor söker sig till oss, är det fortfarande män som sitter på många ledande befattningar. Låt oss därför utmana varandra som arbetsgivare och på allvar arbeta med mångfalden och jämställdheten. Hur ser vi egentligen på yrkesrollerna? Hur kan vi bredda perspektiven och våga tänka nytt när vi rekryterar nya kollegor? Här spelar självfallet företagets visioner och strategiska beslut en stor roll. På Securitas har vi bestämt oss för en förändring i arbetssätt, rutiner och rekryteringar. Det är en tuff men nödvändig resa.

Organisationer och bolag som inte sätter jämställdhet och mångfald högt på agendan riskerar att tappa förtroende och konkurrenskraft.

Arbetsgivare