Hippaste tekniken kanske suger?

2018-03-22

Det här med säkerhet som en tjänst eller egentligen alla former av ”as a service” har blivit väldigt populärt både som generellt uttryck för ett företags erbjudande och som en attraktiv affärsmodell. Att erbjuda sina kunder säkerhet som en tjänst har för många säkerhetsföretag blivit liktydigt med kombi(nations)avtal där vad de egentligen erbjuder är ett paket som kombinerar olika tjänster till en samlingsfaktura.

De har fel.

ATT JOBBA MED säkerhet som en tjänst handlar inte om att erbjuda finansavtal, samfakturering eller paketlösningar. Erbjudandet säkerhet som en tjänst handlar om kostnadseffektivitet och ansvar: ansvaret att utföra korrekta riskanalyser – förstå behovet och kraven som ställs på varje kund – och ansvaret att erbjuda en lösning som uppfyller och håller det löfte man faktiskt erbjuder. För vad är säkerhet som en tjänst om ansvaret inte ligger hos den som erbjuder tjänsten? Att själv försöka se bortom prislappar och det egna suget efter trendig teknik är inte alldeles enkelt – kvalitet kostar pengar och den hippaste tekniklösningen passar kanske inte in i helheten – på samma sätt som att det kan vara nervöst att överlåta ansvaret för din säkerhet till en utomstående part, men det är precis det du ska kräva när du köper säkerhet som en tjänst: ansvar.

Securitasrepresentant skriver anteckningar.

SÄKERHET SOM EN TJÄNST är att effektivisera sin säkerhet genom att se bortom inköpspriset, att förstå hur den totala ägandekostnaden (Total Cost of Ownership, TCO) påverkas av synergier som en leverantör kan skapa genom att kombinera människa, den senaste tekniken och avancerade fjärrtjänster. Total ägandekostnad? Jo, det handlar om att förstå vad den totala kostnaden för din säkerhet är – inte vad den billigaste lösningen kan vara, utan priset för att hantera dina behov. Investeringarna i hårdvara, reparationskostnader när saker går sönder och slutligen utbildning av personal som ska hantera de här utmaningarna, är bara en del av det. Lägger du även till det administrativa arbetet, brister i kommunikationen mellan leverantörer, hanteringen av alla lokala system, för stora eller för små investeringar i personella tjänster som krävs på dina anläggningar och inte minst de effekter som ett driftstillestånd medför när systemen slutar fungera eller kompetensenen är otillräcklig, ja då blir den totala ägandekostnaden skrämmande hög – garanterat högre än den du kalkylerade med.

Man och kvinna samtalar vid trappräcke.

SÄKERHET SOM EN TJÄNST ska innebära att du dels vet vad dina utmaningar kostar, dels förstår värdet av att betala för en tjänst som hanterar det. Välj ett förtroendeingivande säkerhetsföretag som har erfarenhet och som har resurser att på bästa, effektiva sätt och till bästa totala ägandekostnad, ta hand om behoven som finns i din verksamhet. Du ska vara trygg i att säkerhetstekniken alltid uppdateras efter krav och regler, att människorna som utför tjänsterna du betalar för alltid har den kompetens och närvaro som krävs för uppdraget – och framförallt: att din säkerhet som en tjänst håller vad den lovar.

StrategiUpphandlingar