Öppna upp för narkotikasök med väktarhundar!

2018-09-12

Som väktare är det tryggt att ha sällskap av en alert fyrbent vän när man åker på inbrottslarm eller ronderar i en miljö där man inte vet vad – eller vem – man kan råka på. Mer än någonsin tidigare behövs hunden för att markera obehöriga personer och försvara sin förare.

Väktare med markerande schäfer på parkeringsplats.

Länge fick vi enbart jobba med våra hundar för väktarens eget skydd men i dag har vi även hundar som är tränade i att markera förekomsten av explosiva varor (Explosion Detection Dogs/EDD). För några år sedan ändrades förutsättningarna och reglerna på det här området för säkerhetsföretag eftersom det fanns – och definitivt fortfarande finns – ett behov, samtidigt som myndigheternas resurser inte räcker till. På Securitas har vi i nuläget tio EDD-ekipage och fler är under utbildning. För oss är steget att även utbilda sökhundar för narkotika inte stort; deras känsliga nos kan tränas att leta och påvisa det vi lär dem. Även här är behovet enormt. Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes förra året närmare 100 000 brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) – en ökning med elva procent jämfört med 2016 – och den senaste tioårsperioden har de anmälda narkotikabrotten ökat med 28 procent. Det är inte ovanligt att företag, utbildningsinstitutioner, organisationer och evenemangsarrangörer hör av sig och vill ha hjälp med narkotikasök – men där sätter bevakningslagen stopp. Säkerhetsföretag får inte använda sig av hundar för att påvisa förekomsten av narkotika. Ändå känns det både rimligt och nödvändigt att vi fick den rättigheten med tanke på hur samhällsklimatet ser ut och att polisens egna hundresurser inte räcker till.

Hundekipage från Securitas söker efter explosiva ämnen.

EN ANNAN SAK som oroar är kontrollerna av ekipagen. Eller snarare frånvaron av kontroller. För att du och alla andra ska känna er trygga ute bland våra tjänstehundar, testar polisen deras lämplighet varje år. Någon motsvarande kontroll av sökhundar för explosiva ämnen finns inte i dagsläget; vem som helst kan sälja tjänsten – utan vare sig certifiering eller några som helst lägsta krav. Det räcker med att visa upp en egen utbildningsplan för att få länsstyrelsens godkännande.

JAG VILL PÅSTÅ att läget är allvarligt. Vi behöver ett regelverk, regelbundna tester, godkännande och certifiering av ekipagen – det skulle sortera ut de mindre nogräknade utövarna, och vad vore rimligare än att Polismyndigheten eller Tullverket fick det uppdraget? Och när vi ändå diskuterar saken, hur vore det med en särskild branschorganisation som värnar om kvaliteten och seriositeten? Beställarna av sökhundsuppdrag ska kunna vara hundraprocentigt säkra på att de betalar för just det: seriositet och kvalitet. I nuläget finns det ingen som sätter stopp för lycksökarna. Hur länge ska vi ha det så?

ArbetsgivareEDD-ekipageSecuritasSökhundarVäktaryrket