Vem orkar vara klimatsmart?

Digitalisera Klimatsmart Miljöpåverkan Utsläpp Växthusgaser

2018-06-29

Att vi människor bidrar till utsläpp av växthusgaser är något som diskuteras i såväl den nationella som internationella debatten. Diskussionen är viktig eftersom den lyfter faktiska problem som vi som världsmedborgare måste ta tag i. Alla de avtryck en människa, ett företag eller en nation gör på vår natur får stora konsekvenser för framtiden.

ETT VIKTIGT STEG för dagens företag är att se över de egna klimatavtrycken och försöka finna alternativ eller nya sätt att arbeta och tänka. Att tänka nytt och innovativt kan av många uppfattas som främmande då människan av naturen inte alltid väljer förändringens väg. Stora och små företag skickar dagligen mängder av försändelser via den traditionella posten. Det kan röra sig om lönespecifikationer, anställningsavtal, interna försändelser och affärsavtal. Visst kan det kännas tryggt att få sin post i brevlådan eller rakt ner på dörrmattan, men ur såväl ett leverans- som ett säkerhetsperspektiv ter sig valet varken praktiskt eller säkert år 2018. Dessutom bidrar var och en av försändelserna till utsläpp eftersom varje led i form av tillverkning, utformning och transport har en direkt miljöpåverkan. Här kan vi göra skillnad.

Halva jordklotet har ätits upp av eld.

SECURITAS ARBETAR NU HÅRT med att se över alla sina processer för att kunna digitalisera och därmed minska vår klimatpåverkan. Om vi på allvar ska kunna stå upp för vårt miljöansvar, prövar och ifrågasätter vi våra traditionella sätt att arbeta. Det här kräver att vi tillsammans med anställda, kunder och leverantörer säkerställer att onödiga och osmidiga produkter och leveranser som har negativ klimatpåverkan ersätts – om möjligt – med andra produkter och leveranser. En förändring av våra sätt att arbeta och tänka kan bli verklighet bara när vi tillsammans sätter tydliga mål och vågar fatta beslut som innebär en förändring av hela vårt samhälle. Förändringar i form av nya smarta digitala leveranser bidrar inte bara till minskade utsläpp utan också till att arbetet blir snabbare och effektivare. Det är bra för vår gemensamma framtid!

ArbetsgivareMiljöSecuritasDigitaliseraKlimatsmartMiljöpåverkanUtsläppVäxthusgaser