Brand och räddning

Vad händer när brandmännen tar slut?

Att organisationers framgång till stor del beror på huruvida de har eller inte har strategier för att locka nya medarbetare och få de anställda att…

Räddningstjänst på entreprenad?

Fjorton år har hunnit passera sedan lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) – LSO – och förordningen (SFS 2003:789) trädde i kraft. LSO, som…